Konateľ:
0903 305 626

Security manager:
0911 309 626

0911 305 626

0901 911 626

E-mail:
mvk-security@mvk-security.sk

 

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU.