Predstavujeme Vám slovenskú súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá stabilne pôsobí na trhu súkromných bezpečnostných služieb od roku 2005.  Činnosť SBS vykonáva na základe licencie č. PS 000 716, ktorú vydalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave.

Základným princípom  našej spoločnosti je dôsledne a profesionálne spĺňať požiadavky klientov, vzhľadom na náročnosť a individualitu každej zákazky.

Naša spoločnosť má bohaté praktické skúsenosti vo všetkých sférach bezpečnosti, ktoré neustále zdokonaľujeme a rozvíjame v prospech každého klienta.

 

Ponúkame svojim klientom profesionálne riešenia v oblastiach :

  • Strážna služba,
  • Poradenstvo v oblasti bezpečnosti,
  • Bezpečnostné analýzy a projekty ochrany podľa požiadaviek klienta.

Disponujeme poistením bezpečnostnej služby, ktoré sa vzťahuje na poškodenia a krádeže na majetku stráženom našou bezpečnostnou službou.

Systém zásad našej práce tvoria :
• spokojnosť klienta,
• profesionalita,
• zákonnosť,
• operatívnosť,
• individuálny prístup ku každému klientovi,
• permanentné monitorovanie výkonu služieb,
• pravidelné informovanie klienta na každej zverenej zákazke.